iftomm
  Activitatea didactica desfasurata in departamentul TMR
 

 File:Simple CV Joint animated.gif File:Double Cardan Joint (animated).gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Universal_joint.gif

 

 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL CATEDREI TMR

 În cadrul Catedrei de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor se desfăşoară pregătirea de bază în domeniul mecanismelor şi al roboţilor pentru studenţii facultăţilor Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Transporturi, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ştiinţe Aplicate, studii de master şi doctorat privind analiza, sinteza, modelarea şi controlul sistemelor mecanice inteligente.

Pentru studenţii facultăţilor de la Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Transporturi, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Ingineria Sistemelor Biotehnice în portofoliul catedrei sunt incluse următoarele discipline şi activităţile conexe (seminar, laborator, proiect), care pot fi incluse în planurile de învăţământ:

 

v Mecanisme;

v Mecanisme şi organe de maşini;

v Mecanisme şi teoria maşinilor;

v Dinamica mecanismelor şi maşinilor;

v Mecanicǎ şi mecanisme;

v Organe de maşini şi mecanisme;

v Rezistenţa materialelor şi organelor de maşini;

v Mecanică, rezistenţa materialelor şi organe de maşini;

v Mecanisme şi elemente de mecanică finǎ;

v Roboţi industriali mobili;

v Sinteza manipulatoarelor;

v Manipulatoare şi roboţi industriali;

v Structura şi utilizarea roboţilor industriali;

v Structura şi proiectarea roboţilor industriali;

v Cinematica şi dinamica roboţilor industriali;

v Construcţia şi utilizarea roboţilor industriali;

v Roboţi industriali;

v Manipulatoare şi roboţi industriali;

v Programarea şi utilizarea calculatoarelor;

v Metode numerice;

v Metode şi programe de calcul al structurilor;

v Sinteza sistemelor mobile;

v Mecanisme şi sistemelor biotehnice;

v Infograficǎ şi geometrie descriptivă;

v Elemente de biologie modernǎ;

v Robotică cu soft specializat;

v Complemente de dinamica mecanismelor;

v Mecanisme şi roboţi;

v Mecanisme cu soft specializat;

v Mecanisme de orientare şi prindere pentru roboţi industriali.

 

 

Pentru studiile de master şi doctorat pot fi accesate următoarele discipline:

 

v Tehnici de optimizare a sintezei sistemelor mobile;

v Teoria grafurilor cu aplicaţii în modelarea structurilor mobile;

v Analiza şi modelarea sistemelor biomorfe;

v Tehnica retelelor neuronale pentru strategia sistemelor mobile;

v Logica fuzzy si reţele neuronale pentru studiul sistemelor mobile;

v Sisteme mecanice mobile seriale si paralele;

v Monitorizarea sistemelor mecanice mobile cu ajutorul traductoarelor si senzorilor;

v Rentabilizarea sistemelor mecanice mobile;

v Tehnici de acţionare a sistemelor mecanice mobile.

 

 

 

https://images.springer.com/sgw/journals/medium/40571.jpghttps://images.springer.com/sgw/journals/medium/40571.jpghttps://images.springer.com/sgw/journals/medium/40571.jpg
 
  Today, there have been 8 visitors (21 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=