iftomm
  Master MSSMM
 

Home

MASTERAT  M S S M M 

 

Masterat tehnic MSSMM (Modelarea si Simularea Sistemelor Mecanice Mobile)

 

Doritorii se pot înscrie oricând pentru anul imediat următor la responsabilul înscriere master şi primire dosare:

Conf. Univ. Dr. Ing. Neacsa MARIN - neacsam@yahoo.com;

0731716572

 

Descriere program de masterat

Programul de masterat profesional MSSMM (Modelarea si Simularea Sistemelor Mecanice Mobile), organizat în cadrul UPB (Universitatea Politehnica Bucuresti), Facultatea IMST (Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice), Departamentul TMR (Teoria Mecanismelor si a Robotilor), se adresează în primul rând celor care doresc aprofundarea temeinică a problematicii din domeniul noilor tehnologii informatice, automatizari, robotizari, mecatronica, motoare termice, transmisii mecanice, şi celor care doresc să-şi dezvolte sau îmbunătăţească o afacere utilizând noile tehnologii.
Mecatronica, robotizarile, transmisiile mecanice, sunt trei domenii ce apartin si industriei constructoare de masini, ingineriei mecanice, ingineriei industriale, transporturilor de orice tip (autovehicule rutiere, transporturi feroviare, navale, submarine, aerospatiale, speciale).
Astazi nu se mai poate concepe existenta unui domeniu mecanic fara robotizarea sa.
Robotii au aparut mai mult din gandirea sf a omului, si din dorinta de a inlocui omul in anumite munci, greoaie, obositoare, repetitive, situate in medii toxice, chimice, radioactive, sau in medii greu accesibile omului (sub apa la mari adancimi, in flacarile unui mare incendiu, intr-un mediu de vopsire foarte toxic, intr-o zona contaminata in urma unui accident nuclear, etc). Astazi sunt deosebit de importante noţiunile fundamentale privind analiza, sinteza şi proiectarea sistemelor biomorfe şi biomecanice pentru aplicaţiile tehnice şi medicale, care au capatat o amploare fara precedent. Fara roboti nu se poate astazi concepe industria medicala, tehnica medicala, blocurile operatorii, dar si cele de scanare. Robotii sunt singurii capabili sa construiasca microcipurile electronice, executand lipituri extrem de fine, si alte operatiuni dificile, in mod rapid, repetitiv, cu o precizie de ordinul mili, micro, sau chiar nano m.
Apoi ei s-au dezvoltat datorita suportului permanent oferit de industria constructoare de masini, in special cea a automobilelor.
Rolul istoric-umanitar al robotilor, este insa cel de a ne ajuta in demersurile noastre de a descoperi si coloniza, sau teratiza, noi planete, in rolul umanitar de a ne transforma in colonisti universali. Omul, creat dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu, are imprimat in structura sa genetica si acest aspect de cuceritor, de mare constructor, de explorator. Dupa redescoperirea de catre omul modern a Americilor, si colonizarea si supradezvoltarea lor, nu ne-au mai ramas prea multe descoperiri si expansiuni pe planeta noastra, Pamant... Oricat de frumoasa ar parea, la un moment dat nu vom mai incapea doar in ea... In plus pentru siguranta umanitatii este obligatoriu sa cucerim spatiul cosmic, sa ne extindem, sa incepem colonizarile, teratizarile, si marea expansiune...
Agentia Britanica de Robotica s-a unificat de multi ani cu cea Aerospatiala! Ar trebui ca si alte tari sa urmeze acest exemplu.
Chiar si fara pregatirea suprema a robotilor (de asistenti spatiali ai omului), ei sunt astazi indispensabili in extrem de multe domenii. Toti cei care au menirea de constructori, de ingineri, de informaticieni, de automatisti, matematicieni, fizicieni, chimisti, si dorest o pregatire superioara, speciala, postuniversitara in frumoasele domenii ale roboticii si mecatronicii, sunt invitati sa reuneasca uriasul grup de specialisti deja pregatiti in aceste domenii, prin inscrierea lor la masteratul mai sus amintit.
Structura acestui program de master, este concepută astfel încât sunt îmbinate eficient necesităţile practice resimţite de specialiştii angajaţi în domeniile IT, cibernetica, robotica si automatizari, cu cele mai actuale tehnologii mecatronice existente.
Activităţile didactice în cadrul masteratului sunt susţinute de către cadre didactice universitare cu experienţă acumulată în ţară şi străinătate la diverse universităţi şi cu înaltă calificare în domeniile respective.

Obiectivele programului de masterat

 • Formarea specialiştilor în domeniile roboticii, mecatronicii, automatizarilor mecanice, al transmisiilor mecanice, si al motoarelor termice.
 • Imbinarea eficientă a cunoştinţelor teoretice, cu cele aplicative (si multi licentiati de la noi, dar in special masteranzii nostri sunt extrem de cautati de toate firmele constructoare de masini, din tara si din exterior; Ford, Dacia-Renault, Nissan, Mitsubishi, Peugeot-Citroen, FIAT, Honda, Toyota, GM, Daewoo, Hyundai, etc...).
 • Suport pentru pregătire prin resurse software gratuite şi materiale de bună calitate oferite.
 • Implicarea masteranzilor în programe de cercetare stiintifica, în proiecte şi job-uri.

Mod de desfăşurare

 • Program organizat conform ciclului Bologna.
 • Masterul este sustinut de departamentul TMR din cadrul UPB.
 • Patru semestre, dintre care ultimul este destinat practicii de specialitate, proiectelor şi pregătirii disertaţiei.
 • Discipline desfăşurate modularizat.
 • Masterul are 120 puncte de credit.

 Competenţe
 • Asimilarea noţiunilor fundamentale privind analiza, sinteza şi proiectarea sistemelor biomorfe şi biomecanice pentru aplicaţii tehnice şi medicale.
 • Dezvoltarea abilităţilor de calcul şi de modelare cinematică şi dinamică a unor sisteme biomorfe şi biomecanice cu aplicaţii tehnice şi medicale.
 • Dezvoltarea abilităţilor de analiză experimentală a diverselor clase de mecanisme.
 • Insuşirea unor tehnici avansate de prelucrare a datelor experimentale specifice modelării şi simulării sistemelor biomorfe şi biomecanice.

Programa analitică:
Sem I
      1-Cercetare științifică 1
      2-Modelarea și simularea sistemelor biomecanice
      3-Teoria grafurilor cu aplicații ȋn modelarea structurilor mobile
      4-Tehnici de optimizare a sintezei sistemelor mecanice mobile 1
      5-Analiza și simularea sistemelor mecanice mobile biomorfe
      6-Dinamica sistemelor mecanice mobile

Sem II
      7-Cercetare științifică 2
      8-Logica Fuzzy și rețele neuronale pentru studiul sistemelor mecanice mobile
      9-Tehnici de optimizare a sintezei sistemelor mecanice mobile 2
     10-Sisteme mecanice mobile seriale și paralele
     11-Bazele analizei și optimizării sistemelor cu memorie rigidă

Sem III
     12-Cercetare ştiinţifică 3
     13-Modelarea și simularea sistemelor biomorfe
     14-Comanda și controlul sistemelor mecanice
     15-Tehnici de acționare a sistemelor mecanice mobile

Sem IV
Pregatire și finalizare lucrare de disertație

Cine se poate inscrie: 

 • Pot sa se inscrie la acest master: ingineri, chimisti, fizicieni, informaticieni, matematicieni, economisti, medici chirurgi, si in general absolventi de licenta cu diploma intreaga (nu se admit subingineri, institutori, etc).
 • Concursul de admitere în învăţământul postuniversitar de masterat şi studii academice se organizează (sustine) anual, într-o singură sesiune, în perioada 18-19 septembrie.
 • Perioadele de înscriere sunt 14-25 iulie si 01-17 septembrie, între orele 9:00 – 15:00, la departamentul Teoria mecanismelor şi a roboţilor, Sala JC 102, UPB (Universitatea Politehnica din Bucuresti); Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei 313, cladirea facultatii de Transporturi, corpul JC, etajul I.
 • Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar al taxei de inmatriculare este de 50 RON şi au fost stabilite de către Senatul UPB.

Actele necesare pentru înscriere:

0)Pentru înscriere, un dosar plic, care trebuie sa contina urmatoarele documente:

1) – fișa de înscriere tip obținută de la Comisia de admitere a facultății, în care se vor menționa sub semnătură și răspundere proprie toate datele solicitate. În fișa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ștersături [la punctul 14) se completeaza la a) IMST si la b)1- MSSMM];

2) - doua fotografii, tip buletin de identitate;

3) - diploma de bacalaureat, în original;

4) - diploma de licenta/inginer sau echivalenta acesteia, în original;

5) - foaia matricola/suplimentul la diploma în original;

6) - certificatul de nastere în copie legalizata;

7) - adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical, din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;

- certificatul de casatorie în copie legalizata (daca este cazul);

9) - buletin/carte de identitate în copie;

10) - chitanta de plata a taxei de admitere, obtinuta de la secretariatul facultatii.

*) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toti candidatii vor fi înscrisi la concursul de admitere cu numele din certificatul de nastere, inclusiv în cazurile în care din anumite motive ei si-au schimbat acest nume.

 Locuri gratuite (plătite de stat, de Guvernul Romȃniei) pot solicita doar candidații care nu au mai beneficiat anterior de un alt masterat gratuit (plătit de Guvernul Romȃniei).


Colectiv de conducere masterat:

Coordonator program: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OCNARESCU - constantinocnarescu@yahoo.com (directorul departamentului TMR)
Coordonatori adjuncti (membri fondatori si coordonatori):
Prof. Univ. Dr. Ing. Adriana COMANESCU - adrianacomanescu@yahoo.com (Presedinte ARoTMMB);
Prof. Univ. Dr. Ing. Barbu GRECU - bgrecu2000@yahoo.com (Secretar ARoTMMB);
Prof. Univ. Dr. Ing. Victor MOISE - victor.moise@yahoo.com;
Conf. Univ. Dr. Ing. Dinu COMANESCU;

Conf. Univ. Dr. Ing. Neacsa MARIN - RESPONSABIL PRIMIRE DOSARE- neacsam@yahoo.com;
Senior Lecturer Univ. Dr. Ing. Florian PETRESCU - petrescuflorian@yahoo.com (Vice Presedinte ARoTMMB);
Senior Lecturer Univ. Dr. Ing. Ovidiu ANTONESCU - ovidiuantonescu@yahoo.com (Membru al Consiliului de Conducere SRRB);
Secretar ştiinţific: Senior Lecturer Univ. Dr. Ing. Ileana DUGAESESCU - ileana_d1@yahoo.com (Secretat stiintific SRRB).

 Vezi: PREZENTARE PDF

MASTERAT TEHNIC European acreditat international (120 puncte de credit), in colaborare cu mai multe universitati europene, cu pregatire industriala in domeniul Inginerie Industriala:
Relaţii suplimentare la secretariatul catedrei TMR - Splaiul Independentei 313, Cladirea (Facultatii de) Transporturi (Sala JC 102),

Telefon: 0214029632, e-mail: catedramecanismesiroboti@yahoo.com

MSSMM-MASTER IN DOMENIUL INGINERIE INDUSTRIALA,Candidatii admisi la master pot beneficia de burse de studiu pe durate de 3, 4, 6, 12 luni la universitatile partenere din Europa.

UNIVERSITĂŢI PARTENERE:


· Technische Universitat Braunschweig-Germania
· Galway-Mayo Institute of Technology-Ireland
· Instituto Politecnico do Porto- Portugal
· Linkoping Universitet – Sweden
· University of Cassino – Italy
· University of Bilbao – Spain
   
 Afis_MSSMMLaboratorul mecatronic JC104


Standul mecatronic Mitsubishi, din sala mecatronica JC104


1. Sistem mecatronic de pozitionare - (Sistem de comanda si control)
 
Sistem mecatronic de pozitionare se compune din:
 1. Controller de pozitie
 2. Servoamplificatorul adaptat controller-ului de pozitie
 3. Motor de actionare pas cu pas
 4. Actuator
 5. Elemente hardware si software de interconectare
 
1. Controller de pozitie:
       Modulele de pozitionare sunt unitati de iesire pulsatorii in lant, care ofera posibilitatea controler-ului de a pozitiona motoarele pas cu pas si servomotoarele, prin intermediul unitatii de actionare.
 1. Numar axe controlabile: 2 axe independente sau simultane;
 2. Memoria program: 7,8 Kpasi cu RAM inclus, baterie de recuperare si EEPROM optional;
 3. Pozitionare:
 1. Metoda: date absolute sau incrementale;
 2. Unitati: mm, inch, grade si puls;
 3. Rezolutia de numarare: 31 bit + semnal, -2147483648 la 2147483647;
 4. Frecventa de numarare maxima: 200 kHz;
 5. Viteza: 1,530,000 mm/min.;
 6. Puncte I/O: 8;
 7. Sursa de alimentare: 24 V DC (-15 % to +10 %);
 8. Puterea consumata: 10;
 9. Greutatea: 0.4 kg;
 10. Dimensiunea (mm): 86 x 90 x 87

 1. Servoamplificatorul adaptat controller-ului de pozitie:
        Trebuie sa asigure facilitati in realizarea buclelor inchise si deschise.
 1. Momentul continuu – cu feedback al encoderului si viteze de la 4500 rpm, pana la valoarea de 300% a momentului este realizata de la 0 la valoarea maxima a vitezei;
 2. Performanta dinamica inalta – in aplicatiile care cer cicluri scurte de functionare, eliminand problemele de functionare si crescand iesirea si reducand timpul de asteptare;
 3. Acord adaptiv in timp real – setari automate indeparteaza disfunctiile sistemelor in bucle inchise, facand instalarea rapida si usoara;
 4. Alte functii ce trebuie incluse:
 5. Operatii test simple furnizand functii standard de la cheile unitatii;
 6. Motoare de inertie ultra joasa pe domeniul HC-PQ pentru cererile ciclurilor impuse si asigurarea raspunsului dinamic rapid;
 7. Functii protective extensive pentru a preveni deteriorarea motorului si amplificatorului;
 8. Standarde globale aprobate de CE si UL;
 9. Optiunea de interfata seriala de comunicare cu software bazat pe Windows care sa permita comunicari avansate si instrumente de diagnosticare.


 1. Motor de actionare pas cu pas
     Unitatile de transport, dispozitivele de manipulare si liniile de procesare cu miscari variabile sunt sustinute prin programe simple pentru aplicatii diferite de pozitionare.
Motorul pas cu pas trebuie sa dispuna de:
 1. 5 moduri de pasire (fara frana);
 2. Surub de conducere: surub de alunecare Ф8 mm, surub cu bile Ф8 mm;
 3. Cursa (mm): 6-12; 2-5;
 4. Repetabilitatea pozitionarii: ±0,05 mm; ±0,03 mm;
 5. Viteza (mm/s): 6-10; 12-200; 2-30; 5-80;
 6. Sarcina de lucru orizontala (kg): 3(2); 2(2); 3(2); 3(2);
 7. Tipul de ghidare: ghidare actionare directa;
 8. Domeniul de temperatura pentru operare (0C): 5-40;
 9. Driver-ul aplicabil;
 10. Accesorii de marcare CE;
4. Actuator adaptat controlerului de pozitie, motorului pas cu pas si servoamplificatorului, prezentate mai sus. Prin atasarea unui modul la unitatea de baza a controller-ului este necesara interfata de conectare (adaptor).
5. Elemente hardware si software de interconectare adaptate controler-ului de pozitie,  motorului pas cu pas si servoamplificatorului prezentate mai sus.
Software-ul de programare prietenos, permite, chiar unor incepatori, sa realizeze sarcini de pozitionare complicate intr-un mod facil.

2. Sistem mecatronic modular pentru laborator didactic – (Sistem de control )
               Conceptul modular este ideal pentru instruirea initiala si perfectionarea continua in domeniul mecatronicii. Modulele functionale trebuie sa fie adaptate diverselor tehnologii automatizate. Modulele se aseaza pe un sistem mecatronic expandabil, astfel se poate extinde creindu-se proiecte noi si punerea in valoare a unor idei.
             Statia completa cuprinde: statia conveyor-ului, statia de procesare, statia de inmagazinare, PLC, sursa de presiune, elemente hardware si software de interconectare.
               Statia conveyor contine: modulul conveyor-ului, modulul unitatii de testare cu 4 pozitii de testare, module de separare.
               Statia de procesare cuprinde modulul de manipulare, modulul de presare pneumatica, unitatea de operare.
               Statia de inmagazinare cuprinde modulul axei orizontale, modulul axei verticale, modulul de inmagazinare, modulul de mentenanta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://images.springer.com/sgw/journals/medium/40571.jpghttps://images.springer.com/sgw/journals/medium/40571.jpghttps://images.springer.com/sgw/journals/medium/40571.jpg
 
  Today, there have been 1 visitors (23 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=