iftomm
  Laboratoarele TMR
 

Laboratoarele TMR

 

 File:Gear coupling.png

 

 

 

1. LABORATORUL “N.I.MANOLESCU”

ANALIZA ŞI SINTEZA MECANISMELOR ŞI A MAŞINILOR

Sala JC 106

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

· Structura functionala a mecanismelor si a masinilor;

· Determinări experimentale si prelucrarea datelor privind parametrii structurali si cinematici la mecanismele plane cu bare; mecanismele plane cu came; mecanismele cu roti dintate; mecanismele spatiale sferice;

· Determinări experimentale ale parametrilor geometrici la mecanismele cu roţi dinţate;

· Determinarea caracteristicilor geometrice si masice ale elementelor cinematice şi echilibrarea statica a mecanismelor plane.

 

2. LABORATORUL “Chr. PELECUDI”

ANALIZA ŞI SINTEZA MECANISMELOR ŞI ROBOŢILOR

Sala JC 107

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

· Structura functionala a mecanismelor robotilor;

· Determinări experimentale si prelucrarea datelor privind parametrii geometrici si cinematici la mecanismele plane generatoare de traiectorii; mecanismele de prehensiune; mecanismele de orientare;

· Determinări experimentale ale parametrilor geometrici la mecanismele de orientare cu roţi dinţate;

· Determinarea caracteristicilor geometrice si masice ale elementelor cinematice, echilibrarea statica a robotilor şi echilibrarea dinamică a rotorilor;

· Determinarea computerizata a funcţiilor de comandă la mecanismele robot M2.

 

3. LABORATOR DE MECANISME ŞI ROBOŢI

Sala JC109

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

· Aspecte privind monitorizarea parametrilor cinematici şi dinamici ai mecanismelor şi manipulatoarelor;

· Stand pentru monitorizarea în timp real a funcţiilor de transmitere la mecanismele camă – tachet;

· Stand pentru determinarea curbelor de bielă la mecanismele plane;

· Robot cu bare şi roţi dinţate, 4R, redundant în plan.

 

4. LABORATOR DE CALCUL

Sala JC110

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

· Analiza cinematică a mecanismelor plane şi spaţiale;

· Analiza cinetostatică a mecanismelor plane şi spaţiale;

· Analiza dinamică a mecanismelor plane şi spaţiale;

· Proiectarea asistată de calculator;

· Studii şi cercetări privind modelarea şi simularea sistemelor mecanice;

· Sinteza optimală a mecanismelor plane şi spaţiale.

 

 

5. LABORATOR DE PRECIZIA MECANISMELOR

Sala JC111

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

· Studii de cinematica si cinetostatica pentru roboti;

· Cercetari privind optimizarea mecanismelor spatiale ale robotilor industriali seriali si paraleli;

· Optimizarea mecanismelor cu came;

· Studii asupra preciziei tehno-cinematică a mecanismelor;

· Analiza şi sinteza optimală a mecanismelor cu roţi dinţate;

· Studiul funcţiilor speciale folosite în sinteza mecanismelor.

 

 

6. LABORATOR DE DINAMICA MAŞINILOR. ACŢIONĂRI ŞI REGIMURI DINAMICE

Sala JC112

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

· Structura functionala a mecanismelor maşinilor motoare şi ale maşinilor de lucru;

· Determinări experimentale ale forţelor si cuplurilor mecanice. Caracteristici mecanice;

· Randamentul mecanic al mecanismelor motoarelor termice, al schimbătoarelor de viteze clasice, al variatoarelor de turaţii;

· Determinarea computerizată a reacţiunilor dinamice;

· Modelarea dinamică şi reducerea vibraţiilor.

· Uniformizarea mişcării mecanismelor cu ajutorul volanţilor şi echilibrarea statica şi dinamică a rotorilor.

 

 

7. LABORATOR DE CERCETARE PENTRU ROBOŢI INDUSTRIALI

Sala CJ101

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

· Studii de cinematica si cinetostatica pentru roboti;

· Cercetari privind optimizarea mecanismelor spatiale ale robotilor industriali seriali si paraleli;

· Optimizarea mecanismelor cu came;

· Studii asupra preciziei tehno-cinematică a mecanismelor;

· Analiza şi sinteza optimală a mecanismelor cu roţi dinţate;

· Studiul funcţiilor speciale folosite în sinteza mecanismelor.

 

 

8. LABORATOR DE CERCETARE PENTRU ROBOŢI INDUSTRIALI

Sala CJ102

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

· Studii de cinematica si cinetostatica pentru robotii industriali;

· Cercetari privind optimizarea mecanismelor spatiale ale robotilor industriali seriali si paraleli;

· Optimizarea mecanismelor cu came;

· Studii asupra preciziei tehno-cinematică a mecanismelor;

· Analiza şi sinteza optimală a mecanismelor cu roţi dinţate;

· Studiul funcţiilor speciale folosite în sinteza mecanismelor.

 

 

 

9. LABORATOR PENTRU ANALIZA ŞI SINTEZA MECANISMELOR CU CAME ŞI ROŢI DINŢATE

Sala CJ201

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

· Analiza structurală a mecanismelor;

· Analiza cinematică a mecanismelor cu camă;

· Elementele geometrice ale roţilor dinţate;

· Generarea danturii în evolventă;

· Echilibrarea statică a mecanismelor;

· Echilibrarea manipulatoarelor biomecanice;

· Echilibarea dinamică a rotorilor;

· Analiza dinamică a mecanismelor;

· Sinteza mecanismelor de prehensiune pentru roboţi industriali;

· Precizia mecanismelor de prehensiune;

· Analiza şi sinteza cinematică a mecanismelor de orientare pentru roboţi.

 

 

 

10. LABORATOR PENTRU REALIZAREA ŞI TESTAREA EXPERIMENTALĂ A ROBOŢILOR INDUSTRIALI

Sala CJ002

Destinaţia: laborator didactic.

Tematica:

Atelierul mecanic al catedrei a fost dotat pentru a executa, după proiectele realizate de membri catedrei, a următoarelor produse:

· standuri didactice specifice disciplinelor predate în catedră;

· mecanisme pentru roboţi industriali;

· dispozitive de lucru în sistemele de fabricaţie flexibilă automată.

· standuri pentru cercetarea experimentală, efectuată de cadrele didactice din catedră sau de către studenţi, în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti organizate de catedră;

Atelierul mecanic este utilizate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a standurilor didactice ale catedrei.

Atelierul mecanic al catedrei poate fi utilizat şi pentru instruirea practică a studenţilor din profilul mecanic.

Atelierul mecanic are în dotarea sa, în principal, următoarele maşini unelte:

· Strung SNB;

· Strung TEHNOMETAL 600 mm;

· Freza FUS-250;

· Maşina de găurit MG 10

· Polizor electric 3,6 Kw

· Transformator sudură

· Foarfecă cu pârghie

Laboratorul are în dotarea sa următorii roboţi, proiectaţi în catedră şi asamblaţi din componente executate, în mare parte, în atelierul mecanic al catedrei:

· MEecanism RObot RRR, MERO-1

· MEecanism RObot RRT, MERO-2

· MEecanism RObot RTT, MERO-3

· MEecanism RObot RRT-RR, MERO-7

De asemenea în acest laborator se pot prezenta şi dispozitive de lucru în sistemele de fabricaţie flexibilă automată, concepute de cadre didactice din catedră, asamblate în atelierul mecanic al catedrei, din componente executate, în mare parte, în atelierul mecanic al catedrei

Laboratorul este dotat şi cu standuri hidraulice, utilizate pentru acţionarea mecanismelor roboţilor industriali.

 

 


 

https://images.springer.com/sgw/journals/medium/40571.jpghttps://images.springer.com/sgw/journals/medium/40571.jpghttps://images.springer.com/sgw/journals/medium/40571.jpg
 
  Today, there have been 9 visitors (23 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=